Μια Απλοποιημένη Μέθοδος για την Τακτική Παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων μετά από Θεραπεία για τη Χρήση Φαρμάκων/Ναρκωτικών

16 Σεπτεμβρίου 2013

Richard D. Lennox
Συστήματα Υγείας Τσέστνατ
Γουέστερν Παρκ Λέιν, 2404, Χίλσμπρο, Νότια Καρολίνα 27278, ΗΠΑ

Marie A. Sternquist
Ανεξάρτητη Σύμβουλος Έρευνας
Γουίλντιν Ντράιβ 14650, Άνκορατζ 99516, ΗΠΑ

Alfonso Paredes
Επίτιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από ομότιμους και η έκδοση έγινε από την Libertas Academica

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνήθης συλλογή των αποτελεσμάτων των θεραπειών κατά των φαρμάκων/ναρκωτικών με σκοπό τη διαχείριση της ποιότητας νοσηλείας, τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς και τον καταμερισμό των μέσων νοσηλείας παρεμποδίζεται, προς το παρόν, εξαιτίας δύο βασικών δυσκολιών: (1) προβλήματα στον εντοπισμό των πελατών από τη στιγμή που εκείνοι αποχωρούν από τη θεραπεία και (2) το απαγορευτικό κόστος της συγκέντρωσης ουσιωδών και αξιόπιστων δεδομένων για το διάστημα μετά τη θεραπεία. Αυτή η μελέτη διερεύνησε τις ακριβείς μεθόδους για ένα σύστημα Τακτικής Παρακολούθησης των Αποτελεσμάτων (ROM) που θα βασίζεται στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μια τηλεφωνική έρευνα που βασίζεται σε 18 βασικές ερωτήσεις. Το σύστημα απεξάρτησης από τα φάρμακα/ναρκωτικά που εφαρμόζεται στο Νάρκωνον της Οκλαχόμα βασίζεται σε συμπεριφορικές και κοινωνικές δεξιότητες και οι συμμετέχοντες διαμένουν στις εγκαταστάσεις του. Το σύστημα αυτό κρίθηκε ως ψυχομετρικά επαρκές για μια συγκεντρωτική αναφορά, ενώ παράλληλα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες από κλινικής άποψης.

Η μελέτη ανέλυσε τη διαδικασία που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από το Νάρκωνον της Οκλαχόμα («Νάρκωνον») για την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος απεξάρτησης από τα φάρμακα/ναρκωτικά και το αλκοόλ. Η παρούσα εργασία περιγράφει τις ακριβείς μεθόδους για ένα σύστημα Τακτικής Παρακολούθησης των Αποτελεσμάτων που θα βασίζεται στην οικονομική αξιοποίηση του προσωπικού και το οποίο έχει ως βάση μια τηλεφωνική έρευνα με 18 βασικές ερωτήσεις.

Οι στόχοι της τακτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων είναι απλοί: να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια και η αναλογία αποδοτικότητας-κόστους της θεραπείας με τρόπο που αυτές να μπορούν να αναπαραχθούν, να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα της θεραπείας και να διασφαλιστεί η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας απέναντι στους χρηματοδότες μέσω της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους και της διατήρησης της ποιότητας της θεραπείας.

Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των πελατών, αφού αυτοί έχουν ολοκληρώσει ένα πλήρες πρόγραμμα απεξάρτησης, και όταν αυτοί λειτουργούν κάτω από ελάχιστη εποπτεία ως μέλη της οικογένειάς τους, της εργασίας τους και της κοινότητάς τους, είναι μια από τις πλέον πειστικές μεθόδους για την επίδειξη πραγματικής αποτελεσματικότητας όσον αφορά τα προγράμματα υγείας που σχετίζονται με θέματα συμπεριφοράς. Παρά τους δεδηλωμένους στόχους για συγκέντρωση ουσιωδών δεδομένων κατόπιν του εξιτηρίου, οι περισσότερες προσπάθειες για παρακολούθηση της απόδοσης βρίσκονται ακόμα σε αναπτυξιακό στάδιο. Μεταξύ των περιορισμών στη συλλογή δεδομένων είναι οι εξής: (1) δυσκολία στην παρακολούθηση πελατών από τη στιγμή που αυτοί φεύγουν από τον χώρο θεραπείας, (2) η χρήση του προσωπικού θεραπείας για τη συγκέντρωση δεδομένων μετά τη θεραπεία, τη στιγμή που η κύριά τους απασχόληση είναι η παροχή υπηρεσιών σε άτομα εξαρτημένα από χημικές ουσίες, (3) η ανάγκη για προσωπικές συνεντεύξεις και άλλα χρονοβόρα πρωτόκολλα που στοιχίζουν, απαιτούν σημαντική εκπαίδευση προσωπικού και μπορεί να οδηγήσουν σε αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων λόγω της πολυπλοκότητας της παρακολούθησης μετά τη θεραπεία.

Το Νάρκωνον έχει αναπτύξει και έχει βελτιστοποιήσει μια διαδικασία τακτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων η οποία βασίζεται σε τηλεφωνική επικοινωνία και η οποία διεξάγεται ως μέρος της λειτουργίας μιας μονάδας συνεχιζόμενης φροντίδας. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί μια σύντομη έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα και είναι επαρκώς απλή ώστε να χωρέσει στο καθημερινό πρόγραμμα του προσωπικού και στις ανάγκες μιας μικρότερης μονάδας, και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί και από άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε μεθόδους έρευνας. Αυτή η διαδικασία δίνει στο πρόγραμμα τη δυνατότητα να αποκτά γρήγορη ανατροφοδότηση και έτσι να εντοπίζει τους πελάτες και να συνεργάζεται με αυτούς αν εκείνοι συναντήσουν δυσκολίες μετά το τέλος του προγράμματος και, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων που είναι χρήσιμα για την παρακολούθηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του προγράμματος απεξάρτησης. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στους διαχειριστές του προγράμματος να κάνουν αναπροσαρμογές, αν χρειάζεται, για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα ενός συστήματος Τακτικής Παρακολούθησης των Αποτελεσμάτων (ROM) μετά τη θεραπεία, ως ένα εργαλείο για τη μέτρηση και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών απεξάρτησης από τα φάρμακα/ναρκωτικά. Για να το επιτύχει αυτό, το Νάρκωνον Διεθνώς και η Εταιρεία Ψυχομετρικών Τεχνολογιών ανέπτυξαν μια μεθοδολογία με επιστημονική βάση ώστε να αποκτήσουν χρήσιμα δεδομένα παρακολούθησης και την οποία εφάρμοσαν σε συνδυασμό με συστήματα εγγραφής, διαχείρισης ανά περίπτωση και παρακολούθησης του πελάτη μετά τη θεραπεία, τα οποία εφαρμόζονταν ήδη στο Νάρκωνον. Αρχικά αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων, αλλά αυτό επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης βάσει συστάσεων που έγιναν από το προσωπικό μέριμνας μετά το πρόγραμμα και από το προσωπικό διαχείρισης ανά περίπτωση. Τελικά οριστικοποιήθηκε μια έρευνα αποτελούμενη από 6 ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση φαρμάκων/ναρκωτικών και αλκοόλ όπως αναφέρεται από το ίδιο το άτομο μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες, 2 ερωτήσεις που αφορούν γενικά τη χρήση φαρμάκων/ναρκωτικών αφότου το άτομο έφυγε από το πρόγραμμα, 5 ερωτήσεις που αφορούν την ποιότητα των ζητημάτων με τα οποία ασχολείται το άτομο στη ζωή του τις τελευταίες 30 ημέρες και αρκετές άλλες ερωτήσεις που χρησιμεύουν στην αξιολόγηση της επιτυχίας με την οποία το άτομο επανεντάσσεται στην κοινότητα.

Για λόγους ανάπτυξης και αξιολόγησης αυτού του οργάνου και της μεθοδολογίας ROM, αυτό το πρότζεκτ περιορίστηκε στα άτομα εκείνα που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Νάρκωνον στο σύνολό του (οι οποίοι λέγονται «απόφοιτοι»). Τα μέλη του προσωπικού του Νάρκωνον συνέταξαν μια λίστα ατόμων που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατά το διάστημα 2004 με 2007.

Στη συνέχεια, ειδικοί στη φροντίδα μετά την αποφοίτηση διεξήγαγαν τις έρευνες ROM διά τηλεφώνου. Αρχικά, πέρα από τις τηλεφωνικές έρευνες προς τους απόφοιτους, οι έρευνες συμπληρώνονταν και από τους στενούς συγγενείς των αποφοίτων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί το αξιόπιστο των δεδομένων που λαμβάνονταν από τους απόφοιτους. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη στατιστική συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων από τους απόφοιτους και εκείνων από τους πιο στενούς τους συγγενείς, η έρευνα για τη συλλογή δεδομένων εκτελούνταν από τους συγγενείς μόνο μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες να έρθει το προσωπικό σε επικοινωνία με τους ίδιους τους απόφοιτους. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αποταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς και τοπικούς κανόνες περί εμπιστευτικότητας, και παραδόθηκαν στην Εταιρεία Ψυχομετρικών Τεχνολογιών για ανάλυση.

Δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 323 από τους 419 ερευνώμενους που επέστρεψαν στην κοινότητά τους, αφήνοντας το 22,9% χωρίς να έχει δώσει δεδομένα. Το πρώτο σημείο δειγματοληψίας έδειξε ένα ανεπαρκές ποσοστό παρακολούθησης μετά τη θεραπεία. Μέσω εξέτασης επιτυχημένων ενεργειών άλλων ερευνητών σ’ αυτό το πεδίο1, έγιναν οι εξής βελτιώσεις: (1) Τα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύτηκαν να χρησιμοποιούν ένα απλό έντυπο εγγραφής για να συλλέγουν πολλαπλά τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας με τον πελάτη, καθώς και πολλά στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις κοντινών προσώπων, (2) όλα τα στοιχεία επικοινωνίας επαληθεύτηκαν και ενημερώθηκαν κατά την έξοδο των ατόμων από το πρόγραμμα και (3) μια γραπτή λίστα ελέγχου εφαρμόστηκε ώστε να οργανωθεί το κάθε βήμα της διαδικασίας παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ως αποτέλεσμα αυτών των βελτιώσεων, το ποσοστό επικοινωνίας μετά τη θεραπεία βελτιώθηκε σταθερά φτάνοντας το 80%.

Τα δεδομένα από απόφοιτους και συγγενείς (κοντινά πρόσωπα ως πηγή δεδομένων) αναλύθηκαν στατιστικά και διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν μεγάλη ομοιομορφία. Βάσει του γεγονότος αυτού καθορίστηκε η εγκυρότητα των δεδομένων που ανέφεραν τα ίδια τα άτομα κατά την προσέγγιση ROM. Από το σύνολο των δεδομένων, το 72,1% των δεδομένων προήλθε από τους ίδιους τους απόφοιτους.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν για να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο επανεμφανίστηκαν προβλήματα με φάρμακα/ναρκωτικά μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος Νάρκωνον. Τα παρακάτω αποτελέσματα αποκτήθηκαν όταν οι απόφοιτοι (ή τα κοντινά τους πρόσωπα) ερωτήθηκαν σχετικά με τη χρήση φαρμάκων/ναρκωτικών κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έρευνα: